Jednostranná studená položka
Viacstupňová studená položka
Skráťte prácu na sústruhu
Spracovanie kovaním za tepla
Ručné závitovanie
Spracovanie vŕtania
Spracovanie ohýbania
Automatické závitovanie