Exkluzívna služba 1V1

S cieľom minimalizovať obavy zákazníkov a poskytovať najlepšie služby pre zákazníka od telefonického rozhovoru, e-mailu, faxu alebo osobného stretnutia bude so zákazníkom až do príchodu zásielky sprevádzaný jeden predajný špecialista, ktorý poskytne 24 * 7 * 365 službu nepretržitého hovoru na vybavovanie prípadných núdzových kontaktov zákazníka vrátane analýzy dopytu, uskutočnenej ponuky, aktualizácie stavu výroby, usporiadania prepravy, reklamácie kvality a spätnej väzby na zlepšenie.

Service01

Pre tých, ktorí nie sú oboznámení s prepravou v Číne, poskytneme sprievodcu na plný úväzok, aby sme sa uistili, že zákazník má vždy od pristátia po krásnu a bezpečnú návštevu.

Service02