Kovaná super legovaná oceľ - kalená a temperovaná
Vhodný na popruh a reťaz G80
- Samostatná skúšobná skúška pri 2,5-násobku limitu pracovného zaťaženia.
-Fatigový test pri 1,5-násobku limitu pracovného zaťaženia
-100% detekcia prasklín magnafluxu
- Všetky kolíky na zaťaženie sú 100% individuálne skontrolované a testované